Nieuws
Goedkeuring, afmelden en verplichte steekproef.

Als uw auto is gekeurd ontvangt u een keuringsrapport, zowel bij een goedkeuring als bij een afkeuring van het voertuig. Zorg dat u het keuringsrapport altijd krijgt, omdat u het keuringsrapport (bij een goedgekeurde auto) tijdens het gebruik van de auto bij u moet hebben. De politie kan er om vragen.
Sinds 1 maart 2000 worden op het keuringsrapport niet alleen de reparatie- en afkeurpunten aangegeven, maar ook adviespunten. Dit zijn geconstateerde gebreken die nog niet tot afkeuring van uw voertuig leiden maar wel binnen afzienbare tijd vervangen of gerepareerd moeten worden. Ook worden voertuigonderdelen die zijn vervangen ten behoeve van een APK-goedkeuring bewaard totdat er een eventuele steekproef is geweest en totdat u het keuringsrapport heeft ontvangen.

Wanneer de auto wordt afgekeurd bent u vrij om te kiezen waar u de noodzakelijke reparaties wilt laten uitvoeren. Garage Dijkman biedt een gratis herkeuring aan wanneer de reparaties door Garage Dijkman worden uitgevoerd. De gratis herkeuring geldt ook wanneer de reparatie(s) niet door Garage Dijkman kan worden uitgevoerd. De herkeuring moet in dat geval binnen 2 weken na de oorspronkelijke keuring plaatsvinden. Voor overige herkeuringen brengt Garage Dijkman een bedrag van € 14,- in rekening.
©2018 Garage Dijkman - cms/design by: sierra240 crossmedia